AB Projeleri

 • 2013-2015 – AB Life Learning Program, Strategy e-Learning Platform: KOBİ ‘lerin stratejik plan hazırlamaları ve firmalarında iyi bir strateji uygulamaları için hazırlanacak olan bir uzaktan eğitim platformu projesidir.
 • 2014-2016 – European System for Recognition and validation of non-formal & informal youth learning deriving from VCS: Toplumda ve kurumlarda gönüllük bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile gönüllülüğün toplumsal farkındalığının arttırılması projesidir.
 • 2016-2019 – AB Projesi: Training For Teachers How To Cope With Refugee Children In Their Class: Proje, öğretmenlere; hedefleri olan bir eğitim vererek bu doğrultuda onları desteklemeyi kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle öğretmenlere verilen eğitimler, savaştan etkilenen sığınmacı çocuklarla ilgilenmeyi ve yine dil becerilerinden yoksun ya da eksik olan öğrencilere bir şeyler anlatabilmeyi, onların sınıfa entegrasyonunu artırmayı amaçlamaktadır. Bu tip sıkıntılarla karşılaşan öğretmenler, bununla nasıl başa çıkılacağını daha iyi bilecek ve farklı psikolojik travmalar yaşayan mülteci çocukların eğitimlerinin önündeki engelleri kaldırmak için neler yapması gerektiğini öğrenecektir.
 • 2019-2021 – AB Projesi: Empowerment of Youth Women Labour Through Non-Formal Learning (EmpowerYouthLabour): Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi.

Yerel Projeler

 • 2012 – Kalkınma Ajansı Projesi: Siteler Algı Analizi Projesi: Proje kapsamında Ankara Sitelerde faaliyet gösteren mobilya kümelenmesinin müşteriler nezdinde algı analizi yapılmıştır.
 • 2012-2013 – Ankara-İvedik OSB Biyo Mühendislik, Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Gereçleri Sektörü Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi: Biyo Mühendislik, Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Gereçleri Sektörülerinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç analizleri projesidir.
  2012-2013 – Ankara-İvedik OSB Elektrik, Elektronik ve Aydınlatma Ürünleri Üretici Firmalarının Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi: Elektrik, Elektronik ve Aydınlatma Ürünleri Sektörülerinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç analizleri projesidir.
 • 2015 – İsveç YTB Projesi: İsveç’ e Türkiye’den göç eden vatandaşların mevcut sıkıntılarının belirlenmesi ve çözüm üretilmesi bağlamında yapılmıştır.
 • 015-2016 – Gümrük Bakanlığı Proje: Gıda Sektör Analizi: Proje kapsamında Türkiye’ de gıda alanında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların ihtiyaç analizi, stratejik yön haritası ortaya koyulacaktır.
 • 2019 – Kalkınma Ajansı Projesi: Ezine Gıda OSB ve Simbiyoz Merkezi Fizibilite Projesi: Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kurulacak olan Gıda OSB ve Simbizyoz merkezinin fizibiletesi yapılmıştır.
 • 2021-2022 – KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Projesi: Biscount
 • 2022 – TUBİTAK 1507 Projesi: Eagle Eye

Devam Eden Projeler

 • 2022 – 2023: Supporting Public Education Centers’ Educators for Refugee Adaptation Projesi
 • 2022 – 2024: MOTHERCARE Projesi

Bizden Haberler

Son gelişmeleri takip etmek için bloğumuza gözatın... Blog

Bilgi Edinin

Herhangi bir konuda bilgi almak isterseniz bizi arayın